Miljøpolitik

De løsninger som WeCloud leverer er med sin cloudbaserede arkitektur mere miljøvenlig end traditionelle hardwarebaserede løsninger. WeCloud's virksomhed skal være præget af et forebyggende og tilbagevendende miljømæssigt arbejde, og ses som en proces med løbende forbedringer. Grunden til vores miljøarbejde er et bevidst ønske at værne om miljøet ved hjælpe at at bruge såvel cloud-baserede løsninger som vedvarende ressourcer samt at undgå brugen af miljøskadelige stoffer og derved forhindre forurening.


Retningslinjer i WeClouds miljøarbejde:

  • Al råvare- og produktforbrug, transport og affald, skal indgå i vurderingen af løsningernes og produkternes miljøegenskaber.
  • Miljøarbejdet skal integreres i det daglige arbejde og vi skal tage hensyn ved hver beslutning vi tager. Vi skal være sætte et eksempel og så vidt muligt gøre brug af miljøvenlige produkter.
  • Al affaldshåndtering skal gøres med tanke på at mindske udslip af emissioner till luft og vand – af hensyn til miljøfarer.
  • Alle medarbejdere skal i arbejdstiden, i mest mulig omfang, benytte sig af offentlig transport. Personalet opfrodres til at gå, cykle og kollektivt køre i bil til og fra arbejde samt til og fra eksterne møder.
  • Hvor det er muligt benytter vi os af økomærket udstyr og materialer.
  • Vi skal reducere brugen af forbrugsvarer/kontorsmaterialer og stræbe efter at reparere og genbruge så meget som muligt.
  • Vi skal løbende bestræbe os på at reducere vores energiforbrug i både datacentre og på vores kontorer. 
  • Vi skal tilgodese myndighedernes og borgernes krav til miljøspørgsmål.